کلاس درس استاد شفیعی کدکنی

قیصر امین پور - دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات

/
لحظه بیکران بهترین لحظه ها روزها سال ها را با تمام جوانی روی این…
سرای روشن، خیابان ناصر خسرو

مرتضی مشفق کاظمی - خیابان ناصریه (ناصرخسرو)

/
کمی دختر آرام شد شاهزاده هم مصلحت را در آن دید که برای ازدیا…
مجلس شورای ملی، بهارستان

مرتضی مشفق کاظمی - مجلس شورای ملی

/
عصر ماه رمضان بود صحت خبر سقوط کابینه کاملا معین شده .محبوسین از وق…
میدان توپخانه، سال 1332

فروغ فرخزاد - میدان توپخانه

/
من در میان توده سازنده ای قدم به عرصه هستی نهاده ام که گرچه نان…
مجلس شورای ملی، بهارستان

ملک الشعرا بهار - مجلس شورای ملی

/
در مجلس به فرخی وا شد آنچه گم گشته بود پیدا شد شید رخشان عد…
دارلفنون

ملک الشعرا بهار - دارالفنون

/
محنت نادانی درباریان کردش زبون ساخت بهر رفع حاجت جامع دارالفنون …
سردر باغ ملی

فروغ فرخزاد - باغ ملی

/
چقدر باغ ملی رفتن خوب است... کسی می آید... که باغ ملی را …
میدان منیریه

فروغ فرخزاد - امیریه

/
کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است …
سینما/تئاتر گلریز، یوسف آباد

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…
میدان بهارستان

احمدرضا احمدی - میدان بهارستان

/
از میدان بهارستان صدای تیراندازی به خانه ما در خیابان ایران …