بیمارستان شوروی، تهران قدیم

احمدرضا احمدی - بیمارستان شوروی

/
مادرم در بیمارستان شوروی در خیابان نادری بستری شد. بعد از ظهر‌ه…
دروازه دولت، تهران قدیم

صادق هدایت - دروازه دولت

/
داوود از سر پیچ خیابان پهلوی انداخته بود در خیابان بیرون شهر و به …
ساختمان شهرداری و میدان توپخانه در دهه سی خورشیدی

احمدرضا احمدی - میدان توپخانه

/
پدرم روی زمین می نشست و روزنامه اطلاعات می‌خواند. در روزهای محاکمه مصدق…
ساختمان شهرداری و میدان توپخانه در دهه سی خورشیدی

احمدرضا احمدی - هتل ژرمن

/
به سوی هتل ژرمن می رفتیم که راهرویی پر از فرش‌های کهنه داشت. رو…