سید محمد علی جمالزاده -قهوه خانه قنبر(بازار مروی)

/
با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…

سید محمد علی جمالزاده - بازار مروی

/
با فرا رسیدن شب فیلچه خسته و رفته از پشت پادنگ پایین می آید و آر…

سید محمد علی جمالزاده - گذر لوطی صالح

/
پسرش ماشاءلله نام سیزده ساله بود و با مادرش خدیجه سلطان و خواه…

سید محمد علی جمالزاده - تیمچه حاجب الدوله

/
تنخواهی را که برای زیارت ما به کنار گذاشته ای همین فردا با خود …

سید محمد علی جمالزاده - باغ ملی

/
آن روز مادر زهره کار را تعطیل ساخه دخترک خود را اولین بار به …

سید محمد علی جمالزاده - پاچنار

/
در نزدیکی میدان کاه فروشها بیوه زن بی کس و کار بیچاره پنجاه و …

گلی ترقی - بزرگراه شاهنشاهی

/
می خواهند جاده بسازند: بزرگراه شاهنشاهی، از این سر شهر تا سر دیگر آن.باغ ش…

گلی ترقی - کافه نادری

/
سوار ماشین «ر» شدیم و همراه او به کافه نادری رفتیم. اول غروب بود و ا…

گلی ترقی - فروشگاه فردوسی

/
آن روزها افتتاح این فروشگاه اتفاقی هیجان انگیز بود. همه حرف آن …

گلی ترقی - خیابان سی متری

/
مردم به جان هم افتاده اند و یک عده به طرفداری از شاه مصدق ها…