مرکز تهران:

گلی ترقی – خیابان پهلوی (ولیعصر)

فرار می کنم از در دبیرستان بیرون می زنم و خودم را به خیابان پهل…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – خیابان شاهرضا

بانو خانم گهگاه می ایستد سر کوچه و به پسرهای دبیرستان های کال…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

صادق هدایت – کافه وکا

اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد گرامافون را کوک کرد…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – ساندویج فروشی آندره

پیداست که خیال خانه رفتن ندارد. عاشق خیابان گردی است. تا ساندویچ …
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

صادق هدایت – کافه گیتی

فقط یک رفیق درست حسابی گیرم آمد، اونم هوشنگ بود... حالا تو آسایشگاه…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

صادق هدایت – گلوبندک

بی خود راهم را دور کردم رفتم گلوبندک. بر پدر این کبابی «حق دوست» ل…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – باغ ملی

عصرها یکی دو ساعت در باغ ملی می‌نشست، با پیرمردها حرف می‌زد و شعرهای…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – میدان فردوسی

سوار ماشین شد، در کوچه پسکوچه‌ ها برف‌های سایه‌خیر کثیف و خاک…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – فیشر آباد

دوری زدند به فیشر آباد وارد شدند، اواسط خیابان برابر بنایی ب…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – هتل کنتینانتال (لاله)

تاکسی نسترن مقابل ورودی مهمانسرای کنتینانتال ایستاد و دختر کرا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – خیابان فخر رازی

بهزاد از در بیرون رفت، خانم خیبر دستی تکان داد. سوار شدند و آسیه گف…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

غزاله علیزاده – خیابان حافظ

ابوالعلاء با چند دوست برای بار و سفره خانه دنجی دنبال جا می‌گشتند ت…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم