مطالب توسط حمیده نوح پیشه

گلی ترقی – باغ امینی(الهیه)

کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی می ایستیم. جوی آب بزرگی پای دیوار و زیر درخت هاست.آبش خنک و زلال است. از قنات خانم فخرالدوله می آید. کفش هایمان را در می آوریم و دست و صورتمان را می شوییم…به پل رومی که می رسیم دور […]

گلی ترقی – الهیه

کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی می ایستیم. جوی آب بزرگی پای دیوار و زیر درخت هاست.آبش خنک و زلال است. از قنات خانم فخرالدوله می آید. کفش هایمان را در می آوریم و دست و صورتمان را می شوییم…به پل رومی که می رسیم دور […]

گلی ترقی – سر پل تجریش

من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و دوستانم جلوی بستنی فروشی ویلاست. به گل مریم می گویم می تواند با ما بیاید. کجا؟ با کی؟ سرش را تکان می دهد. می گوید: نه پدرم تنهاست. اوایل ماه خرداد است. چند هفته دیگر تعطیلات تابستانی شروع می شود. […]

گلی ترقی – سینما مایک(مایاک)

تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم…تند می کنیم و نرسیده به چهارراه لاله زار دوباره گروهی با چوب و چماق سوار بر کامیون یا پیاده راه را بند می آورند. جلوی سینما مایک هستیم. جواد آقا می گوید بدوید توی سینما.

گلی ترقی – چهارراه لاله زار

تا ماشین گل مریم راه درازی در پیش داریم. پیاده راه می افتیم…تند می کنیم و نرسیده به چهارراه لاله زار دوباره گروهی با چوب و چماق سوار بر کامیون یا پیاده راه را بند می آورند. جلوی سینما مایک هستیم. جواد آقا می گوید بدوید توی سینما. خیابان های اسلامبول و لاله زار دو […]

گلی ترقی – پل رومی

می گویم من و پسردایی هایم و چند تا از گل های شیراز بعداز ظهرها دوچرخه سواری می کنیم. از باغ فردوس راه می افتیم از روی تپه های الهیه و بیابان های اطرافش میانبر می زنیم تا پل رومی می رویم و بر می گردیم….توضیح می دهد که دوچرخه ندارد و نمی خواهد هم […]