فرخی یزدی - لواسان

/
گر درد و غم قدیم تجدید شود یا دوره ارتجاع تمدید شود بهتر که…

فرخی یزدی - شمیران

/
از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون…

ایرج میرزا - شمران

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

محمد علی سپانلو - بلوار میرداماد

/
بلوار میرداماد با لحظه های آزاد پنجاه سال دیگر از ما می آورد یاد د…

سید محمد علی جمالزاده - شمیران

/
چنان که می دانید شمیران مال مالدارهاست. شمیران ما یک لاقباهای یقه چرکین…

گلی ترقی - تپه های محمودیه

/
تا پشت تپه های محمودیه با دوچرخه می رویم. از آنجا تا اول امانیه…

گلی ترقی - خیابان سعدآباد

/
خیابان سعدآباد چشم های مریم را خیره کرده است. خانم ها، با لباس ه…

گلی ترقی - باغ امینی(الهیه)

/
کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …

گلی ترقی - الهیه

/
کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …

گلی ترقی - بستنی فروشی ویلا(سر پل تجریش)

/
من در فکر برنامه شبانه و رفتن به سر پل تجریش هستم. پاتوق من و …