میدان ونک

محمد علی سپانلو - ونک

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
پارک ملت

محمد علی سپانلو - پارک ملت

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
باغ فردوس

محمد علی سپانلو - باغ فردوس

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
تجریش

محمد علی سپانلو - تجریش

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
شمس العماره

جلال آل احمد - شمس العماره

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
بيمارستان مسيح دانشوري

جلال آل احمد - آسایشگاه شاه آباد (بیمارستان مسیح دانشوری)

/
روز‌ها دکان بودم و شب‌ها می‌رفتم خانه شاطر عباس تا خبر شدم یکی…
کاخ مرمر

ملک الشعرا بهار - کاخ مرمر

/
یکی روز فرخنده از مهر ماه مثال آمد از درگه پادشاه که برخیز و…
شمیران، قلهک

ملک الشعرا بهار - قلهک

/
یک روز دگر به قلهکش بردم از شهر، در آن هوای جان‌پرور جمعیت بو…
شمیرانات

ملک الشعرا بهار - شمران در زمستان

/
شب شد و باد خنک از جانب شمران وزید ابر، فرش برف‌ریزه بر سر یخ گسترید …
کاخ سعدآباد

ملک الشعرا بهار - سعدآباد

/
بسی پیر وجوان سرنیزه خوردند گروهی را سوی نظمیه بردند چهل تن …