پل پارک وی

گلی ترقی - امانیه

/
اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه‌ها را پدر انتخاب می…
نمایی از برج‌های واقع در منطقه الهیه و در پشت آن نمایی از رشته کوه‌های البرز.

گلی ترقی - الهیه

/
اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه‌ها را پدر انتخاب می…
میدان ونک

گلی ترقی - میدان ونک

/
راه می‌افتیم و تا میدان ونک آهسته مثل مورچه می‌رویم. گاهی وقت…
نمایی از برج‌های منطقه یک تهران از بزرگراه مدرس

گلی ترقی - شمیران

/
سر چهار راه نزدیک مدرسه منتظر اتوبوس شمیران هستیم. خانه تازه ما آن…
دبیرستان انوشیروان دادگر

گلی ترقی - دبیرستان انوشیروان دادگر

/
انوشیروان دادگر، انوشیروان خسرو دادگر، سرود صبحگاهی، اسم‌ها، اسم های نیم…
آرامگاه ظهیرالدوله

احمدرضا احمدی - خانه

/
همه سال ها که باران و مه از رامسر به تهران آمد و روی بالکن آپار…
آرامگاه ظهیرالدوله

احمدرضا احمدی - خیابان سعدآباد

/
بعد از ظهرهای تابستان به خیابان سعدآباد پل تجریش می‌رفتم بستنی می‌خوردیم…
کاخ نیاوران

جلال آل احمد - نیاوران

/
عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…
بازار تجریش

جلال آل احمد - تجریش

/
عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…
آرامگاه ظهیرالدوله

جلال آل احمد - امامزاده قاسم

/
بیش از سه روز نتوانستند امام زاده قاسم بمانند. هاجر صبح روز …