نامتصویرتولدوفاتآثار مورد بررسینظرات
ایرج میرزا۱۲۵۲
تبریز
۱۳۰۴
تهران
۰
محمدتقی بهارملک الشعرا بهار۱۲۶۵
مشهد
۱۳۳۰
تهران
۰
محمد فرخی یزدیفرخی یزدی۱۲۶۸
یزد
۱۳۱۸
تهران
۰
محمد علی جمالزادهمحمدعلی جمالزاده١٢٧۰
اصفهان
۱۳۷۶
ژنو
۰
صادق هدایتصادق هدایت۱۲۸۱
تهران
۱۳۳۰
پاریس
۰
مرتضی مشفق کاظمیمرتضی مشفق کاظمی۱۲۸۱
تهران
۱۳۵۶
پاریس
۰
بزرگ علویبزرگ علوی۱۲۸۲
تهران
۱۳۷۵
برلین
۰
سیمین دانشورسیمین دانشور۱۳۰۰
شیراز
۱۳۹۰
تهران
۰
جلال آل احمدجلال آل احمد۱۳۰۲
تهران
۱۳۴۸
اَسالِم، گیلان
 • دید و بازدید
 • سه تار
 • زن زیادی
 • ۰
  احمد شاملواحمد شاملو۱۳۰۴
  تهران
  ۱۳۷۹
  تهران
  ۰
  فریدون مشیریفریدون مشیری۱۳۰۵
  تهران
  ۱۳۷۹
  تهران
  ۰
  سیمین بهبهانی۱۳۰۶
  تهران
  ۱۳۹۳
  تهران
  ۰
  مهدی اخوان ثالثمهدی اخوان ثالث۱۳۰۷
  مشهد
  ۱۳۶۹
  تهران
  ۰
  فروغ فرخزادفروغ فرخزاد۱۳۱۳
  تهران
  ۱۳۴۵
  تهران
  ۰
  صمد بهرنگی۱۳۱۸
  تبریز
  ۱۳۴۷
  ارسباران
  ۰
  گلی ترقیگلی ترقی۱۳۱۸
  تهران
  ۰
  احمدرضا احمدی۱۳۱۹
  تهران
  ۰
  محمد علی سپانلو۱۳۱۹
  تهران
  ۱۳۹۴
  تهران
  ۰
  غزاله علیزاده۱۳۲۷
  مشهد
  ۱۳۷۵
  جواهرده، رامسر
  ۰
  قیصر امین پورقیصر امین پور۱۳۳۸
  گتوند، شوشتر
  ۱۳۸۶
  تهران
  ۰